Favorilere Ekle

Konkordata Komiserliği Eğitimi

Satın Al

Eğitimin Amacı

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir:

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Tam ehliyetli olmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
 • İflas etmemiş olmak.
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.
 • Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

Eğitimin Kapsamamı:

 • İcra ve iflas hukukunun genel ilkeleri
 • Konkordato mevzuatı hükümleri,
 • Komiserin taşıması gereken nitelikler,
 • Komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu,
 • Konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi ve denetimi,
 • Alacaklılar kurulu ve görevleri,
 • İşletme yönetimi,
 • Muhasebe,
 • Finansal raporların ve işletme faaliyetlerinin analizi,
 • İşletmelerde kriz yönetimi,
 • Konkordato sürecinin yürütülmesi,
 • Konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar,
 • Rapor yazım usul ve tekniği

Ön Kayıt Formu

[contact-form-7 id=”401″]

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Konkordata Komiserliği Eğitimi
Fiyat:
Üyelik