Favorilere Ekle

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

Satın Al

Eğitimin Amacı

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile görev alanı genişletilen iş mahkemelerinde görülen 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi işçilerin tarafı oldukları uyuşmazlıklarda işçilik alacağının hesaplatılması için çoğunlukla bilirkişiye başvurulmaktadır. Bilirkişilerin mevzuatta belirtilen işçilik haklarının hesaplanmasına ilişkin genel esasları bilmeleri ve alacağın değişik sözleşme türlerine ve çalışma biçimlerine göre nasıl hesaplanması gerektiği hakkında yeterli uygulaması bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, teorik eğitim yanında farazi olaylara dayalı olarak hesaplama modülleri kullanılarak bilirkişi adaylarına nitelikli hesaplama yapabilme yetisi kazandırılması programın başlıca hedefidir.

Eğitim Kapsamı:

 • İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasına İlişkin Mevzuata Genel Bakış (TEORİK EĞİTİM)
 • Nitelikli Hesaplamalar Uygulamalı Eğitim
 • 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Hesaplamalar
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Ayrımcılık Tazminatı
 • Boşta Geçen Süre Ücreti
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Yeni İş Arama İzin Ücreti
 • Akit Yapma Yükümlülüğüne Aykırılık Tazminatı
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Genel Tatil Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • İzin Ücreti
 • Ücret nedir, hangi alacak kalemi hangi ücretten hesaplanır?
 • Hizmet süresinin tespiti nasıl yapılır?
 • Kıdem  tazminatı nasıl hesaplanır? Hangi gelirler dahil edilir? Mahsup işlemi nasıl uygulanır?
 • İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? Hak kazanma halleri nelerdir?
 • Fazla çalışmanın ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir ?
 • Genel tatil çalışmasının ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir?
 • Yıllık izin alacağı nasıl hesaplanır?
 • İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağı nasıl hesaplanır?
 • Birlikte sorumluluk halleri nedir?
 • Aktüerya hesaplaması nasıl yapılır?
 • Zamanaşımı definin işçilik tazminat ve alacaklarına etkisi nedir?
 • Hesaplamalarda EXCEL kullanımı nasıl yapılır?

Eğitimin Kapsamamı:

 • İcra ve iflas hukukunun genel ilkeleri
 • Konkordato mevzuatı hükümleri,
 • Komiserin taşıması gereken nitelikler,
 • Komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu,
 • Konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi ve denetimi,
 • Alacaklılar kurulu ve görevleri,
 • İşletme yönetimi,
 • Muhasebe,
 • Finansal raporların ve işletme faaliyetlerinin analizi,
 • İşletmelerde kriz yönetimi,
 • Konkordato sürecinin yürütülmesi,
 • Konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar,
 • Rapor yazım usul ve tekniği

Ön Kayıt Formu

[contact-form-7 id=”401″]

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi
Fiyat:
Üyelik